UNIKE LØSNINGER

Tar næringen et steg videre med nye, innovative, fleksible og kostnadseffektive løsninger, med fokus på fisken og miljøet

LES MER OM

NOTSERVICE FARTØY

OM OSS

Laponie Aquaservice er en innovativ leverandør av nye fartøy tilpasset havbruksnæringens servicebehov og inspeksjonstjenester. Fartøyenes unike egenskaper er utviklet med bakgrunn i 35 års operativ erfaring fra næringen. Selskapets fokusområde er nye, innovative og fleksible fartøy tilpasset kundens behov.

 

Nøkkelpersonene i Laponie Aquaservice har lang operasjonell og finansiell kompetanse fra næringen og har gjennom flere år jobbet i alle faser av verdikjeden.

 

TJENESTER

Laponie Aquaservice tilbyr et bredt spekter av spesialtilpassede servicefartøy:

FARTØY

Klikk her for nedlastning av brosjyre

Kontakt daglig COO Martin Brune Pedersen for ytterligere informasjon, e-post: martin.pedersen@laponieaqua.no, telefon +47 406 93 150, eller Håkon Volden, e-post: haakon@laponie.no, telefon: +47 958 92 100

NYTT OG UNIKT NOTSERVICEFARTØY

NOTSPYLING UTGÅR!

I dag er utstrakt bruk av notspyling en stor utfordring for havbruksnæringen og fører ofte til utfordringer knyttet til fiskehelse og miljøavfall.

 

Basert på denne utfordringen har Laponie Aquaservice blant annet utviklet et unikt og innovativt konsept for å unngå notspyling. Vi har flyttet hele notservicefunksjonen ombord i et nytt og fleksibelt 40 meters notservice fartøy (notopptak, vask, kontroll og reparasjon, tørking, impregnering, sertifisering og reutsett av not). Dette gjøres mens impregnering fortsatt fungerer på noten, men er i ferd med å miste sin effekt, og før notspyling er nødvendig. Dette gir bedre miljøbetingelser og oksygennivå til fisken, noe som igjen styrker fiskehelsen og fôropptak.

NOTSERVICE PROSESS

BRUK AV DETTE FARTØYET GIR STORE GEVINSTER - biologisk, miljømessig og økonomisk:

 • REDUSERT PRODUKSJONSKOSTNAD

  Løsningen gir en vesentlig kostnadsbesparelse versus notspyling:

  • Alle notserviceoppgaver gjøres direkte på lokalitet
  • Redusert produksjonskostnad (kalkyler utarbeidet)
  • Lavere fôrfaktor
  • Reduksjon av sultedøgn versus notspyling  => økt slaktevolum
  • Redusert dødelighet

   

  Andre fordeler:

  • En operativ oppgave mindre å tenke på i hverdagen - mer tid til fisken
  • Reduserer netto investering og forbedrer kontantstrøm til oppdretter
  • Lengre levetid på notlin – mindre slitasje enn ved notspyling
  • Lavere drivstoffkostnader - dieselelektrisk framdrift, hybridløsning (batteri)
 • BEDRE FISKEHELSE

  • Bedre miljøforhold og fiskehelse for fisken (gjeller, sykdommer, stress etc)
  • Spredning av bakterier forårsaket av notspyling kan gi sykdom og spredning av lakselus larver
  • Begrenset motorstøy fra fartøyet ved bruk av hybridsystem og som redusere fiskestress
 • BEDRE MILJØFORHOLD

  • Hvert fartøy reduserer kobberavfall med opptil 80 tonn per år
  • Miljøgifter samles inn og leveres til renovasjonsanlegg
  • Desinfeksjon av skroget med "ufarlig" ozon forebygger smittespredning ved flytting mellom lokaliteter. Ingen behov for slippsetting av båten
  • Hybridløsning reduserer miljøforurensning på lokalitet
  • Gjenbruk av spillvarme fra hovedmotoren brukes blant annet til tørking av notpose
  • Renseanlegg
 • BEREDSKAPSFARTØY I NØDSITUASJONER

  • Fartøyet er også designet for bruk som stand-by fartøy i nødsituasjoner
  • Dekksutstyr er konstruert etter "Lego" prinsippet, og kan enkelt heises på land av fartøyets egne kraner for klargjøring av fartøyet for andre oppgaver i nødsituasjoner eller operasjoner som avlusning, opptak av dødfisk, ensilering, fortøyningsarbeid etc.
 • FLEKSIBEL BRUK AV FARTØYET

  • 275 m2 arbeidsdekk kan i løpet av få timer rigges om og dermed klargjøre fartøyet for andre oppgaver
  • notservice (lagringskapasitet for notposer ombord)
  • avlusning (plass og kapasitet for 3 stk A rammer med avlusningsutstyr installert)
  • fortøyningsoperasjoner i standby situasjoner eller normal drift
  • utsett og sleping av merder
  • godkjent for sleping av store fôringslektere (25T Bullard pull)
  • serviceoperasjoner
  • stand-by fartøy i krisesituasjoner

   

  • Innovative og integrerte ozonbehandling løsning eliminerer behov for DRT docking
  • ASC-sertifisering
  • Fartøyet kan operere over hele verden

NOTHÅNDTERINGSUTSTYR PÅ FARTØYET

 

1. Notvasker

 • 52m3 notvasker

 

2. Tørketrommel/not behandling

 • Ny og patentert kombinert impregnator og tørketrommel for effektiv behandling og tørking
 • Kapasitet på opp til 2 notposer per dag

 

3. Desinfeksjonssystem

 • Fartøyet blir utstyrt med et kjemisk fritt desinfeksjonssystem basert på ozon
 • I løpet av 6 timer skal alle tanker, skrog etc være desinfisert uten behov for slippsetting. Dette reduserer off hire tiden til et minimum

 

4. Behandling av alt vaskevann og avfallshåndtering

 

 

Kontakt COO Martin Brune Pedersen for ytterligere informasjon, e-post: martin.pedersen@laponieaqua.no, telefon +47 406 93 150, eller Håkon Volden, e-post: haakon@laponie.no, telefon: +47 958 92 100

 

TEAM

MANAGEMENT

IVAR KVANGARDSNES

CEO

 

 • CEO Laponie AS
 • Tidligere COO i Grieg Seafood ASA
 • Tidligere styreleder i Volden Group AS
 • Siviløkonom/MSc International Business
 • 30 års erfaring fra havbruksnæringen

MARTIN BRUNE PEDERSEN

COO

 

 • Kapteinutdannelse fra Ålesund Maritime skole
 • Lang erfaring som overstyrmann og kaptein fra offshore fartøyer (supply , ROV/dykking, anker handling og taubåt)

HÅKON VOLDEN

Styreformann

 

STYRE

HÅKON VOLDEN

STYREMEDLEM

haakon@laponie.no

IVAR KVANGARDSNES

STYREMEDLEM

ivar@laponieaqua.no

KONTAKT

LAPONIE AQUASERVICE AS

Molovegen 5

6004 Ålesund

Norway

 

post@laponieaqua.no

IVAR KVANGARDSNES

CEO

 

+47 916 89 295

ivar@laponieaqua.no

 

 

MARTIN BRUNE PEDERSEN

COO

 

+ 47 406 93 150

martin.pedersen@laponieaqua.no

 

HÅKON VOLDEN

Styremedlem

 

+47 958 92 100

haakon@laponie.no

 

Hjem           Om oss           Tjenester           Fartøy           Team           Kontakt

All rights reserved

LAPONIE AQUASERVICE AS

Website made by

www.elisabethjstrifeldt.no